SERVEI COMPLET AZ+ DE SALUT VISUAL I PREVENCIÓ


Descobreix el nostre servei més complet i exhaustiu, amb els millors professionals.
El nostre Servei Complet AZ+ de Salut Visual i Prevenció consta d’una fase diagnòstica completa i d’un seguiment personalitzat, complementats amb les proves de prevenció més avançades per aconseguir una salut ocular més bona. Tot això, per a una mirada sana.

L’examen visual avançat consta de les fases següents:

Proves Preliminars. En aquesta primera fase es constaten els hàbits visuals i es fan les proves següents:
 • Autorefractòmetre
 • Frontofocometria
 • Anamnesi
 • Agudesa visual

Proves de diagnòstic. Es fan proves de motilitat ocular per comprovar el comportament dels dos ulls:
 • Motilitat Ocular
 • Retinoscòpia
 • Refracció subjectiva
 • Cilindres creuats
 • Duocrom
 • Balanç binocular

Proves complementàries.
Aquesta és una anàlisi que pot decidir fer l’optometrista i que consta de les proves següents:
 • Visió pròxima
 • Fòries
 • Queratometria
 • Acomodació (quantitat)
 • Acomodació (flexibilitat)
 • Llums de Worth
 • Reixetes d’Amsler
 • Ishihara
 • Estereòpsia
 • Pupil·les

Proves de prevenció visual. Aquesta és l’última fase del procés en la qual es fan les proves següents:
 • Tonometria
 • Pol anterior ocular
 • Mitjans intraoculars
 • Audiexpress
Demana cita per revisar la teva vista al teu centre General Optica més proper