Cita Prèvia

  • Servei
  • On
  • Dia i hora
  • Confirmació
Servei

Selecciona el servei que necessites

Habilitem una franja horària preferencial de 10 a 12h en els nostres centres per a les persones majors de 65 anys, assegurant així la major tranquil·litat per a aquest col·lectiu que requereix una atenció especial. Contacta amb el nostre Servei d'Atenció a l'Client al 900.626.626 per demanar la teva cita en aquesta franja preferencial.