Condicions d'ús

1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquestes condicions d’ús (“condicions”) tenen com a objectiu regular la utilització de l’àrea d’accés a clients (“Àrea de clients”) de la pàgina web www.generaloptica.es (“web”) de la qual és responsable General Optica, SA (“GENERAL OPTICA”) ambvdomicili social a Citypark – Edificio Amsterdam, Ctra. de L´Hospitalet 147, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona i NIF A08119687, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10.941, Foli 15, Hoja B- 67628, Inscripció nº 141.

Per poder fer servir l’Àrea de clients, l’usuari (“usuari”) ha de completar un procés de registre. Es consideren usuaris:

  • Els clients de les botigues físiques de GENERAL OPTICA que s’hagin beneficiat dels serveis que hi ofereixen o que hi hagin comprat productes.
  • Les persones que, sense haver estat clients de les botigues físiques de GENERAL OPTICA, decideixin crear un perfil en línia al web per accedir als serveis que s’ofereixen a través de l’Àrea de clients.

El registre a l’Àrea de clients només està permès a majors de 18 anys. L’Àrea de clients facilita un seguit de funcionalitats que es detallen més endavant.

Quan completa el procés de registre, l’usuari accepta, sense cap tipus de reserves, totes i cadascuna d’aquestes condicions.

2. Registre a l’Àrea de clients

Els usuaris poden crear un compte per accedir a l’Àrea de clients a través de l’enllaç web següent: https://www.generaloptica.es/ca/customer/account/create/.

Hi ha dos processos diferenciats per al registre a l’Àrea de clients:

a.Clients que s’hagin beneficiat dels serveis i que hagin comprat productes a les botigues físiques de GENERAL OPTICA.

En aquests casos, l’usuari ha d’introduir les seves dades de client a la secció d’inici de sessió de clients. Una vegada introduïdes, amb l’objectiu de verificar la identitat de l’usuari, GENERAL OPTICA envia un missatge de text al número de telèfon que ha facilitat prèviament amb un codi de verificació. Després d’introduir aquest codi, l’usuari ja pot accedir a les dades recollides per GENERAL OPTICA, disponibles a l’Àrea de clients.

b.Usuaris que no són clients de les botigues físiques de GENERAL OPTICA.

Els nous usuaris han de completar el formulari amb les seves dades identificatives i de contacte a la secció corresponent del web per poder accedir a l’Àrea de clients. Si és el cas, com que no són clients de botigues GENERAL OPTICA, no poden accedir a cap dada de caràcter personal recollida prèviament.

Totes les dades que s’incloguin al formulari de registre es presumeixen exactes i veraces.

3. Funcions de l’Àrea de clients

Els usuaris registrats a l’Àrea de clients poden fer qualsevol de les accions següents:

  • Consultar i gestionar les dades disponibles al perfil de l’Àrea de clients recollides prèviament a les botigues de GENERAL OPTICA, relatives a l’historial clínic i últimes compres fetes.
  • Demanar-hi cita en línia. Beneficiar-se d’ofertes, avantatges i promocions que GENERAL OPTICA ofereixi als seus clients en cada moment.
  • Subscriure’s a trameses d’informació i altres comunicacions comercials per mitjans electrònics.
  • Donar-se de baixa com a usuari del nostre web.
  • Aquesta baixa no suposa la cancel·lació de les dades a la base de dades de clients de GENERAL OPTICA.

4. Seguretat

Les transmissions de totes les dades personals es fan a través de Pàgina Segura, un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que es demanen són sempre les estrictament necessàries per al manteniment, el desenvolupament o el control de la relació contractual amb els usuaris. Per a més informació sobre el tractament que fem de les dades, consulta la nostra Política de privacitat (https://www.generaloptica.es/ca/politica-de-privacitat).

5. Comunicacions comercials en format electrònic

GENERAL OPTICA pot oferir als usuaris un servei de subscripcions consistent en la tramesa periòdica d’informació per correu electrònic.

Es poden modificar les opcions de subscripció o donar-se de baixa d’alguna d’aquestes opcions accedint al menú principal de l’Àrea de clients.

6. Exclusió de responsabilitat

GENERAL OPTICA no garanteix l’accés ininterromput al web ni es responsabilitza dels danys i els perjudicis derivats d’errors eventuals al seu centre de processament de dades, línies telefòniques, xarxes de comunicacions o sistemes electrònics. GENERAL OPTICA tampoc no és responsable dels danys causats per les possibles intromissions il·legítimes de tercers fora del seu control.

Tampoc no es garanteix que el software del qual depèn el funcionament del web estigui lliure d’errors ni garanteix la inexistència de virus informàtics o altres programes executables que puguin danyar els sistemes informàtics dels usuaris del web.

En cas que l’usuari registrat descarregui material o el faci servir de qualsevol altra manera, ho fa sota la seva responsabilitat. GENERAL OPTICA no és responsable de cap pèrdua o danys causats a l’usuari arran de la descàrrega o l’ús especificat abans, particularment quan es tracti de pèrdua de dades, hardware o software. La responsabilitat en cas de dolo o negligència greu no es veu afectada. GENERAL OPTICA no assumeix cap responsabilitat per cap violació de drets de terceres parts.

La informació que es proporciona al web s’ha recopilat i verificat amb la diligència deguda. No obstant això, GENERAL OPTICA no assumeix cap responsabilitat referent al fet que la informació sigui precisa, actualitzada i completa.

7. Atenció al client i reclamacions

Els usuaris ens poden fer arribar qualsevol queixa o reclamació relacionada amb el servei prestat a través del web per mitjà de les vies següents:

Hi han d’aportar el nom complet, el DNI, el correu electrònic i el telèfon de contacte, com també una descripció dels fets causants de la queixa o la reclamació. Una vegada rebuda la queixa o el suggeriment, en el termini de 10 dies com a màxim el Departament d’Atenció al Client procedeix a confirmar la recepció tot indicant el número de la incidència. El personal de GENERAL OPTICA contacta amb els usuaris a través dels mitjans comunicats a fi de solucionar la incidència.

8. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web, incloent-hi, sense limitació, els textos, les imatges, els dissenys, els productes, el software, les marques i els logotips són propietat de GENERAL OPTICA o, si és el cas, dels tercers amb qui s’hagin subscrit els contractes de llicència corresponents i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida qualsevol explotació d’aquests continguts i, en particular, la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, sense disposar de l’autorització prèvia i per escrit del titular de drets corresponent.

Els continguts del web estan a disposició del públic amb finalitats merament informatives i es poden modificar i actualitzar en qualsevol moment.

El web pot contenir enllaços a altres llocs web mitjançant diferents links, bàners, etc., la gestió dels quals correspon a tercers. En aquest sentit, GENERAL OPTICA no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de qualsevol aspecte relatiu als llocs web de tercers als quals s’estableixi un enllaç des del web.

GENERAL OPTICA es reserva el dret d’exercitar les accions que consideri oportunes contra els que infringeixin qualsevol dels drets descrits en aquest apartat.

9. Jurisdicció aplicable

Aquestes condicions es regeixen i s’interpreten per les lleis espanyoles. En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions, els jutjats i tribunals que, si és el cas, han de conèixer l’afer són els de la ciutat de Barcelona (Espanya).